COOKIEBELEID

Dit is het cookiebeleid van 321Media – The Branding Agency (hierna te noemen “ 321Media”, “wij,”

“ons” of “onze”), een onderneming met adres Hunzeweg 3, De Groeve. 321Media is ingeschreven bij

de Kamer van Koophandel onder nummer 54478502. Dit cookiebeleid legt uit hoe wij cookies

gebruiken en hoe wij uw gegevens delen en beschermen in relatie tot onze website www.321media.nl

(de “ Website”). Het plaatsen van cookies en het verwerken van persoonsgegevens gebeurt op een

wijze welke in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief

uitvoeringswet van deze verordening, of de voorafgaande wetgeving van de Wet Bescherming

Persoonsgegevens (de “ AVG”), de telecommunicatiewet en alle overige privacywetgeving zoals die op

dit moment geldt.

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen,

wanneer u onze Website bezoekt. Cookies kunnen uw computer, tablet of telefoon niet beschadigen.

De opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

De cookies zijn noodzakelijk om u een prettige ervaring op de Website te geven.

 

Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om onze Website goed te laten werken. Zonder

deze cookies kan onze Website niet goed functioneren. U kunt deze cookies dan ook niet uitzetten. Er

bestaat een onderscheid tussen permanente functionele cookies en sessie cookies. De sessie cookies

worden direct na uw bezoek van onze site verwijderd. De permanente cookies worden bewaard om te

voorkomen dat u niet telkens opnieuw dezelfde actie hoeft uit te voeren. Een voorbeeld hiervan zijn

aankopen die in een winkelwagen van een webshop voor u bewaard worden. Wij delen de gegevens

die wij inwinnen via deze cookies dan ook niet met derden.

 

Analytische cookies

Analytische cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de site goed kan functioneren. Door analytische

cookies weten wij bijvoorbeeld waar op onze site naar wordt gezocht, hoe lang het duurt voordat

pagina’s geladen zijn en waarop op onze Website door onze bezoekers wordt geklikt. Analytische

cookies mogen soms worden geplaatst zonder uw toestemming. Andere analytische cookies worden

uiteraard alleen met uw toestemming geplaatst.

 

Google Analytics: Voor onze analytische diensten maken we gebruik van Google Analytics van het

Amerikaanse bedrijf Google. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te ontvangen

over hoe bezoekers de Website gebruiken. Google Analytics plaatst een permanent cookie om uw

webbrowser te identificeren. Hierdoor worden uw gegevens gedeeld met Google. Wij delen alleen

gegevens met Google die wij op basis van de AVG met Google mogen delen. Wij gebruiken deze

informatie met informatie van andere Gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om u als

individu te kunnen identificeren. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om uw gegevens te

delen met derden. U kunt volledig voorkomen dat Google Analytics u herkent door de cookies uit te

schakelen in uw browser. Google kan wel verplicht worden de gegevens aan derden te verschaffen

indien Google daartoe wettelijk verplicht wordt. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel

mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt door

Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google houdt zich aan de Privacy Shield

principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van

Handel. Dit betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van

eventuele persoonsgegevens.

 

Tracking cookies

Tracking cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de Website prettig voor u te laten werken.

Dankzij tracking cookies kunnen wij de inhoud van de Website op uw interesses en voorkeuren

afstemmen. Bovendien kunnen wij dankzij tracking cookies ervoor zorgen dat u op onze Website en

op andere sites alleen relevante advertenties ziet. Dankzij deze cookies kunnen wij er ten slotte voor

zorgen dat uw bezoek aan onze Website gratis is en zal blijven. Met onze tracking cookies kunnen wij

niet jouw naam, adres en e-mailadres achterhalen.

 

Remarketing

321Media gebruikt remarketing diensten om te adverteren op websites van derden nadat u onze

Website heeft bezocht. Wij, en derden partijen waar wij mee samenwerken, gebruiken cookies om de

advertenties die getoond worden op basis van uw voorgaande bezoeken, te optimaliseren.

Remarketing diensten vallen onder tracking cookies.

 

Wij maken, met uw toestemming, gebruik van de volgende tracking cookies:

Waaronder de volgende remarketing diensten:

 

Google Adwords: Google AdWords remarketing service wordt geleverd door Google Inc. Wij maken

alleen gebruik van Google AdWords remarketing service op het moment dat u ons daar toestemming

voor geeft. U kunt Google AdWords remarketing daarna uitschakelen door uw toestemming in te

trekken. U kunt uw toestemming voor Google AdWords intrekken op dezelfde plaats als waar u

toestemming hebt gegeven voor de plaatsing van de voor Google AdWords remarketing benodigde

cookies. Voor meer informatie over het privacy beleid van Google kunt u de volgende pagina

bezoeken: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 

AdRoll: AdRoll remarketing service wordt geleverd door Semantic Sugar, Inc.. Wij maken alleen

gebruik van AdRoll remarketing service op het moment dat u ons daar toestemming voor geeft. U kunt

AdRoll remarketing service daarna uitschakelen door uw toestemming in te trekken. U kunt uw

toestemming voor AdRoll remarketing service intrekken op dezelfde plaats als waar u toestemming

hebt gegeven voor de plaatsing van de voor AdRoll remarketing benodigde cookies.

 

Tracking cookies aan- en uitzetten

Wij plaatsen alleen tracking cookies als u ons daar toestemming voor hebt gegeven. Als u eenmaal uw

toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken op dezelfde manier als waarop u uw

toestemming hebt gegeven. Wij wijzen u er wel op dat onze site minder goed kan werken voor u op

het moment dat u uw toestemming intrekt. Nadat u uw toestemming hebt ingetrokken, verwijderen wij

alle gegevens die wij dankzij de tracking cookies hebben verzameld. Als u ons weer toestemming

geeft om tracking cookies te plaatsen, zullen wij deze tracking cookies opnieuw plaatsen.

 

Sociale media cookies

Op deze pagina zijn buttons van sociale netwerken als Facebook en Twitter opgenomen. Deze

buttons werken door stukjes code die van deze netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze

code worden cookies op de Website geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de

privacyverklaring van het respectievelijke sociale mediabedrijf (welke regelmatig kunnen wijzigen) om

te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Bedrijven als LinkedIn,

Twitter, Facebook en Google + houden zich aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het

Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is

van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens zoals

bedoeld in de AVG.

 

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Wanneer u inzage wil in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wil wijzigingen of verwijderen of

als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wil laten overdragen aan u of aan een derde, dan

kunt u contact opnemen met 321Media door een e-mail te sturen naar Info@321media.nl of een brief

sturen aan:

321Media – The Branding Agency

Hunzeweg 3

9473TA De Groeve

 

Onvoorziene cookies

Wij proberen een zo goed mogelijk overzicht te houden over de cookies op onze Website. Het kan

voorkomen dat derden cookies plaatsen op onze Website. In dat geval vindt u deze cookies niet terug

in dit overzicht. Het gaat dan met name om embedded elementen. Hier is bijvoorbeeld sprake van als

een video die op Youtube is opgeslagen op onze Website wordt gedeeld. Komt u op onze Website een

cookie tegen die niet in dit overzicht staat? Dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons door

een mail te sturen naar tiebo@321media.nl.

 

Hoe wordt de verzamelde informatie beveiligd?

321Media heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te

beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken

veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd (zoals het

aanvragen van een uniek wachtwoord). Echter, 321Media kan niet verzekeren dat de informatie op de

Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk

voor het handhaven van uw unieke wachtwoord en account-informatie en voor het beheren van de emails

tussen u en 321Media.

 

Hoe wordt de verzamelde informatie gedeeld?

Informatie verzameld met functionele cookies delen wij niet met derden. Informatie verkregen met

analytische cookies delen wij zonder uw toestemming alleen met derden nadat wij deze gegevens

hebben geanonimiseerd of nadat wij voor het delen van uw gegevens uw toestemming hebben

gekregen. Informatie verkregen met tracking cookies delen wij alleen met derden indien wij daartoe uw

toestemming hebben gekregen.

 

Kinderen

Onze website plaatst niet bewust cookies wanneer de computer, tablet of mobiel wordt gebruikt door

iemand die jonger is dan 16 jaar (” Kinderen”). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke

gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen

wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft

dat uw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact

met ons opnemen via Info@321media.nl. Indien wij van u persoonsgegevens hebben verkregen toen

u een kind was, dan zullen wij ons inspannen op uw verzoek deze persoonsgegevens verwijderen. Als

u het vermoeden heeft dat u als kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, dan kunt u contact

met ons opnemen via

 

Zeggenschapswijziging

Wanneer 321Media, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een

andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement,

ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte

of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in dit Cookiebeleid moeten

opvolgen.

 

Wijzigingen

321Media kan van tijd tot tijd dit Cookiebeleid aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om

dit Cookiebeleid regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van dit Cookiebeleid treden in werking op

het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

 

Contact

Wanneer u vragen heeft over dit Cookiebeleid, dan kunt u contact opnemen met 321Media door een

e-mail te sturen naar tiebo@321media.nl.